Transactiegerelateerde adviesdiensten

Niet alle administratieve diensten vallen onder de NV COS. De adviesdiensten die onder de NV COS vallen zijn de transactiegerelateerde adviesdiensten (overnameonderzoeken, waardebepalingen en (her)financieringen). Deze opdrachten zijn specifiek voor de Nederlandse standaard en staan niet in de ISA's (waarop de NV COS is gebaseerd).  Indien een RA of AA belastingadvies of belastingaangiften verzorgd is het niet noodzakelijk om aan de COS te voldoen. Er dient wel voldaan te worden aan de VGBA waaronder de fundamentele beginselen..

  1. Professionaliteit
  2. Integriteit
  3. Objectiviteit
  4. Vakbekwaamheid en zorgvuldigheid
  5. Vertrouwelijkheid