Assurance opdrachten

Als een accountant zekerheid toevoegt aan informatie is er sprake van een assurance opdracht. Bij assurance opdrachten kan er een redelijke of beperkte mate van zekerheid van toepassing zijn. Een redelijke mate van zekerheid dient behaald te worden met de controleopdrachten en een beperkte mate van zekerheid met de beoordelingsopdrachten. Een voorbeeld van een controleopdracht is de controle van een jaarrekening. De accountant dient zich bij assurance opdrachten te houden aan de NV COS.

Assurance opdrachten

Als er een redelijke mate van zekerheid behaald wordt, dan zal er een zekerheidsniveau van ongeveer 95% worden behaald. Deze zekerheid is 95%, omdat een accountant nooit meer (of 100%) zekerheid kan behalen. Ten eerste wegen de accountantskosten dan niet meer op tegen de voordeel ervan en ten tweede is het behalen van meer zekerheid waarschijnlijk niet mogelijk. Een accountant is namelijk ook niet altijd aanwezig en kan ook niet alles weten, zien of achteraf vaststellen.

Financiële historische informatie

De jaarrekeningcontrole en andere assurance opdrachten zoals de subsidiecontrole of beoordelingsopdrachten zijn opdrachten die gericht zijn op historisch informatie.

New assurance services

Als er een bepaalde zekerheid voor toegevoegd aan toekomstig informatie dan kan dit gaan over een assurance bij prognose (COS 3400) of werking van de interne beheersing (COS 3402).