Aan assurance verwante opdrachten

De aan assurance verwante opdrachten zijn niet gericht op het geven van zekerheid zoals de assurance opdrachten. De twee diensten aan assurance verwante opdrachten zijn de samenstellingsopdrachten en opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (OCW). Een voorbeeld van een OCW zijn de fraudeonderzoeken. Een accountant die een aan assurance verwante opdracht uitvoert dient zich te houden aan de NV COS.