NV COS

De nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS) zijn de belangrijkste wet- en regelgeving van een accountant. Bij controle opdrachten en andere opdrachten moet een accountant deze standaarden naleven.

Ontstaan COS

De COS is afkomstig van de vertaling van de International Standards on Accounting (ISA) en is van toepassing in 125 landen en wordt toegepast door vele accountants die wereldwijd werkzaam zijn.

NV COS

Sinds 2007 zijn de controle- en overige standaarden als Nadere voorschriften bekrachtigd (en staat sindsdien NV voor COS). De COS wordt door het bestuur van de beroepsorganisatie beheerd en indien nodig gewijzigd. Zowel de overheid als de AFM kunnen gevraagd of ongevraagd op de NV COS reageren. Het is het bestuur die bepalend is wat er inhoudelijk in de COS staat.

Bij welke opdrachten is de NV COS van toepassing?

De registeraccountants (RA) en accountant administratieconsulenten (AA) moeten zich aan de NV Cos houden bij de volgende opdrachten:

  1. Assurance-opdrachten (controle- en beoordelingsopdrachten)
  2. Aan assurance verwante opdrachten (o.a. samenstellingsopdrachten)
  3. Transactiegerelateerde adviesdiensten (o.a. due diligence, waardebepalingen of (her)financieringen.