Auditing

Auditing is de Engelse benaming voor controleleer en is onderdeel van de studie accountancy.

 

Auditing

Een student die de accountancy opleiding volgt heeft 3 kernvakken. Externe verslaggeving, Administratieve Organisatie (AO / BIV) en Auditing (controleleer). Binnen de auditing wordt er aandacht besteed aan het accountants risicomodel.

Controlerisico is het risico dat een accountant een onjuiste verklaring afgeeft. Dit risico kan gesplitst worden in 1) risico van materiële afwijkingen (RM) en 2) ontdekkingsrisico (OR).

Risico van materiële afwijkingen (RM)

Het risico van materiële afwijkingen is het risico dat na de werking van de interne beheersing de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat.

Binnen de auditing bestaat het RM uit het inherent risico (IR) en het interne beheersingsrisico (IBR) 

Ontdekkingsrisico (OR)

Het ontdekkingsrisico is het risico dat de accountant een afwijking niet ontdekt bij zijn controlewerkzaamheden.

Binnen de auditing wordt het risicomodel toegepast als rekenmodel waarbij het RM op 50% en het controlerisico op 5% wordt gezet. Vervolgens kan het ontdekkingsrisico worden berekend CR/RM = 5/50 = 10%.